Róże Żywego Różańca

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.                                        ”Jan Paweł II

„Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.”
Benedykt XVI
W każdą pierwsza niedzielę miesiąca Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych.

W naszej kaplicy są dwie grupy:

RÓŻA RÓŻAŃCOWA MĘSKA– sporą jej część stanowią ministranci i lektorzy, ale członkami są również osoby dorosłe.

Róża Różańcowa Męska

Kaplica kwiecień 2012r – Róża Różańcowa Męska

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŻEŃSKA-

5.11.2006- Róża Różańcowa na spotkaniu z kard. Dziwiszem

Luborzyca 5.11.2006- Róża Różańcowa Żeńska na spotkaniu z kard. Stanisławem Dziwiszem