OSP Łuczyce

osp

Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczycach została założona 23 marca 1927 r.
Jednym z głównych inicjatorów jej powstania był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w tej miejscowości Wojciech Unrug. On też wziął na siebie większość działań organizacyjnych. Na zorganizowanym przez niego zgromadzeniu mieszkańców odczytano statut Ochotniczej Straży Pożarnej i zorganizowano zapisy ochotników. Pierwsza drużyna utworzona w Łuczycach liczyła 24 członków. Spośród nich wybrany został 4-osobowy zarząd. W jego skład weszli:
naczelnik – Piotr Wilk
skarbnik – Kazimierz Białko
sekretarz – Franciszek Drzymała
gospodarz – Piotr Pietruszka

Kilka lat po powstaniu OSP wybudowany został drewniany budynek remizy. Obiekt ten powstał dzięki pracy własnej członków straży i pozostałych mieszkańców, a także dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzielił ówczesny właściciel majątku ziemskiego – Wojciech Unrug. Wówczas straż, została wyposażona w dwa konne wozy. W roku 1932 mieszkańcy własnym sumptem ufundowali sztandar dla OSP.

W latach 30 XX wieku jednostka często uczestniczyła w działaniach ratowniczo – gaśniczych zarówno na terenie Łuczyc, jak i wielu sąsiednich miejscowości.
Po zakończeniu niemieckiej okupacji w 1946 r. siedziba została przeniesiona z dotychczasowej drewnianej remizy do podworskich baraków. W1952r.druhowie kupili za własne środki motopompę DKW , a w 1955r. komenda wojewódzka Straży Pożarnej przekazała na wyposażenie ochotnikom motopompę M-400.
W latach 60.strażacy prowadzili stałe kontrole przeciwpożarowe w okolicznych gospodarstwach rolnych.
Lata 70. przyniosły ze sobą zakup pierwszego samochodu dla łuczyckiej OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1978 strażacy  nabyli amerykański samochód marki Dodge.Niebawem OSP zakupiła kolejny samochód,którym był wojskowy Gaz-63

W1984r.zakupiony został na potrzeby jednostki samochód Żuk, wyposażony w motopompę, oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych.
Druhowie angażują się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Biorą udział w uroczystościach religijnych zwłaszcza w okresie Świąt Wielkiej Nocy kiedy to pełnią honorową straż przy Grobie Jezusa. Są inicjatorami mszy polowych organizowanych z okazji św. Floriana.

 

W latach 80 podjęta została inicjatywa budowy nowej siedziby. Na czele Komitetu Budowy Remizy stanął pełniący funkcję prezesa OSP od 1988r. Andrzej Szwajca. W 1990r. został on komendantem gminnym OSP i funkcje tę pełni do dnia dzisiejszego.

Uroczyste poświęcenie nowej strażnicy w Łuczycach miało miejsce 1994r. gdzie również wielu członków zostało uhonorowanych odznaczeniami strażackimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie prezesem OSP  Łuczyce jest Michał Łach.

 

 

Zapraszamy na profil OSP:

Facebook OSP Łuczyce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*