Stowarzyszenie „NASZE ŁUCZYCE”

 

Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” powstało w dniu 14 marca 2011 roku z inicjatywy mieszkańców Łuczyc. Jest dobrowolną, samorządną i apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynianie się do rozwoju miejscowości Łuczyce, jej promocji, integracji mieszkańców, wszechstronnej współpracy, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków, szerzenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia, życia i mienia.

Cele jakie stawia sobie  STOWARZYSZENIE  „NASZE ŁUCZYCE”  to :

-aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych służące rozwojowi miejscowości Łuczyce,
-wykorzystywanie jej walorów gospodarczych i rekreacyjnych,
-wspieranie samorządności,
-podnoszenie kultury życia publicznego,
-rozwój oświaty i wychowania,
-rozwój kultury i sztuki,
-ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej i narodowej
-podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony ppoż,
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-zwiększanie świadomości ekologicznej i  ochrona środowiska,
-upowszechnianie wiedzy o ochronie zdrowia i życia,
-wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i poprawy infrastruktury miejscowości,
-pomoc społeczna,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-współpraca z kościołem katolickim, oraz innymi kościołami,
-propagowanie przedsiębiorczości i proekologicznej aktywizacji zawodowej,
-działania marketingowe i promocja stowarzyszenia,
-organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie  Nasze Łuczyce na fb

ZDJĘCIA ARCHIWALNE:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*