Stowarzyszenie „NASZE ŁUCZYCE”

 

Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” powstało w dniu 14 marca 2011 roku z inicjatywy mieszkańców Łuczyc. Jest dobrowolną, samorządną i apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynienie się do rozwoju miejscowości Łuczyce, jej promocji, integracji mieszkańców, wszechstronnej współpracy, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków, szerzenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia, życia i mienia.

Cele jakie stawia sobie  STOWARZYSZENIE  „NASZE ŁUCZYCE”  to :

-aktywizowanie   i   integrowanie   społeczności   lokalnych   służące   rozwojowi                        miejscowości Łuczyce,
-wykorzystywanie jej walorów gospodarczych i rekreacyjnych,
-wspieranie samorządności,
-podnoszenie kultury życia publicznego,
-rozwój oświaty i wychowania,
-rozwój kultury i sztuki,
-ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej i narodowej
-podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony ppoż,
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-zwiększanie świadomości ekologicznej i  ochrona środowiska,
-upowszechnianie wiedzy o ochronie zdrowia i życia,
-wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i poprawy infrastruktury miejscowości,
-pomoc społeczna,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-współpraca z kościołem katolickim, oraz innymi kościołami,
-propagowanie przedsiębiorczości i proekologicznej aktywizacji zawodowej,
-działania marketingowe i promocja stowarzyszenia,
-organizacja wolontariatu.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

PREZES -Katarzyna Foltyn-Kućka – email: kasia.foltyn@gmail.com

WICEPREZES – Agnieszka Sykut- 603-330-794

SEKRETARZ – Renata Korżyńska – renata.z@interia.eu – 518-093-932

SKARBNIK – Waldemar Łabno

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Koperek
Joanna Drwal

Piotr Gurgacz

Strona stowarzyszenia: http://whereforbingo.xon.pl/luczyce.pl/

 

ZDJĘCIA ARCHIWALNE:

Jedna myśl nt. „Stowarzyszenie „NASZE ŁUCZYCE”

  1. Witam Państwa
    Popieram każdą społeczną inicjatywę jaka Państwo się zajmujecie.
    Ale z tego co zauważyłem to, że z edukacją w zakresie ochrony środowiska w śród mieszkańców Łuczyc jest trochę kiepsko, ponieważ nagminnie pali się śmieci, w tym bardzo niebezpieczne materiały jakimi są tworzywa sztuczne, emitujące do środowiska związki rakotwórcze. Uważam, że należało by w tym zakresie coś zrobić. Gmina też się tym tematem się nie interesuje. Tego typu rzeczy wymagają wyjaśnienia z informacją o zagrożeniach jakie tego typu praktyki powodują dla środowiska, ludzi oraz grożących karach za tego typu praktyki. Tym bardziej że jest możliwość bezpłatnej segregacji odpadów i ich wywóz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*