Informacje dla mieszkańców

Planowana inwestycja budowy drogi S7- komunikat

http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1858&Itemid=64

——————————————————————————-

Protokół – zebranie 10.10.2014

ZEBRANIE

Płatności bezpośrednie 2015-2020_5.09.2014_aktualizacja

———————————————————————————

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO dnia 21.02.2014r.

Protokół

———————————————————————————

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
z dnia 20 września 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.)

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU

do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września 2013 r. do dnia 28 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2013r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013r. /piątek/.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

—————————————————————————————————————-

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 28 luty 2013r.

– Protokół

—————————————————————————————————————–

Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Treść ogłoszenia: PDF – 935 kB

——————————————————————————————————————

Ustawa o drogach publicznych: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/

Zgodnie z art. Art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Czyli budowa chodnika, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy jest częścią drogi należy do zarządcy drogi.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 tej ustawy zarządcą drogi powiatowej jest powiat. Tym samym przede wszystkim budowa chodnika należy do tego zarządcy.

——————————————————————————————————————

PETYCJA

MIESZKAŃCÓW ŁUCZYC

w/s BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ

1. Poniżej, zamieszczamy treść opracowanego przez Stowarzyszenie „Apelu” oraz „Petycji” w/s budowy chodnika przy drodze powiatowej biegnącej przez naszą miejscowość.

2. Dokumenty te zostaną rozwieszone w naszej miejscowości na wszystkich tablicach ogłoszeniowych.

——————————————————————————————————————

APEL

DO MIESZKAŃCÓW ŁUCZYC

Zapraszam Wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z treścią i podpisania Petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez naszą miejscowość.

Petycja będzie naszym wspólnym głosem w wieloletnim dążeniu do ucywilizowania dojścia do naszych domostw i zapewnienia minimum bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Petycja będzie wsparciem wniosków kierowanych od lat przez Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca do Samorządu Powiatowego, gdyż to w kompetencji władz powiatowych leżą podobne inwestycje.

Zmobilizujmy swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów! Im więcej nas będzie, tym większe będą szanse na dostrzeżenie naszej determinacji oraz pozytywne rozpatrzenie naszych problemów.

Po zakończeniu zbierania podpisów dokument zostanie dostarczony do Pana Starosty, Rady Powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych oraz będzie odczytany na sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i przekazany na ręce Pana Wójta.

                   Prezes
                   Stowarzyszenia
                  "Nasze Łuczyce"
             mgr inż.Jarosław Boruczkowski

1. Poniżej zamieszczam treść Petycji oraz wzór Listy osób popierających Petycję.

2.    Lista do podpisu Petycji wyłożona jest:

–           u Sołtys Wsi – p. Agnieszki Sykut,

–           u p. Celiny Brodowskiej, p. Jarosława Boruczkowskiego,

–           w sklepach u p. Sławomira Krzyworzeki i p. Janusza Pietrzyk,

–           w składzie budowlanym (tartaku)  u p. Andrzeja Szwajcy.

PETYCJA

w sprawie budowy chodnika wzdłuż

drogi powiatowej (Nr 2152K) w Łuczycach

My, niżej podpisani mieszkańcy m. Łuczyce, apelujemy do Szanownego Pana Starosty oraz Radnych Rady Powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie pobocza w formie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2152K biegnącej przez naszą miejscowość.

Łuczyce jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością. Z każdym rokiem wzrasta liczba mieszkańców naszej wsi, jak również okolicznych miejscowości. Fakt ten powoduje nieustanne zwiększanie ruchu samochodowego oraz pieszych na przedmiotowej drodze powiatowej. Pomimo tak dużego nasilenia ruchu, jest to droga, która na swoim najbardziej niebezpiecznym odcinku nie posiada nie tylko chodnika, ale nawet pobocza.

W naszej wsi znajduje się szkoła podstawowa, kilka sklepów, zakładów usługowych, tartak, kościół – kaplica itp.. Wszystkie te lokalizacje umiejscowione są w sąsiedztwie niniejszej drogi. Ruch pieszych, a zwłaszcza dzieci idących do szkoły charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem. W chwili obecnej brak chodnika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zmuszonych do poruszania się bezpośrednio po jezdni.

Mając na uwadze kilkudziesięcioletnie oczekiwanie na budowę chodnika i realne – śmiertelne zagrożenie dla naszych rodzin a w szczególności dzieci, zwracamy się z gorącym apelem o pochylenie się nad naszym olbrzymim problemem, jakże maleńkim w skali Krakowskiego Powiatu. Nie czekajmy na nieszczęście, które może tutaj zdarzyć się w każdej chwili!

Mieszkańcy Łuczyc

/zgodnie z załączoną listą/

WZÓR

LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH PETYCJĘ W SPRAWIE BUDOWY

CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ Nr 2152K w m. ŁUCZYCE

L.p. Imię i Nazwisko Adres Podpis

——————————————————————————————————————

Drodzy mieszkańcy Łuczyc !

Dziękując za pierwszy rok wspólnego działania na rzecz naszej miejscowości,

pragnę zwrócić się do Państwa z apelem o zgłaszanie miejsca zamieszkania w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Takie zgłoszenie spowoduje, iż część podatku dochodowego od osób fizycznych , który Państwo odprowadzacie zasili budżet Gminy Kocmyrzów -Luborzyca.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=64

Przypominam ,że nadal istnieje możliwość składania deklaracji o chęci przystąpienia do planowanej spółki wodnej, która ma obsługiwać rządzenia melioracji wodnej na terenie naszej Gminy. Więcej informacji http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1044&Itemid=64

Informacje dotyczące wykonanych i planowanych działań na terenie Łuczyc przekażemy wspólnie z Panią sołtys na najbliższym zebraniu wiejskim.

Serdecznie dziękuję

Radna Jadwiga Łach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*