Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii – kolejny etap -ważna informacja

Informacja dla mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu uzyskania dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż w dniach 24-07-2017 do 26-08-2017 w tut. Urzędzie pok. 35 II piętro można odbierać raporty z wykonanych inspekcji terenowych. Raporty określają parametry i dobór instalacji oraz szacunkowy koszt instalacji każdej nieruchomości zakwalifikowanej do projektu. Kolejny etap programu to podpisanie umowy w w/w terminie dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji (umowę można podpisać przy odbiorze raportu). Niepodpisanie przedmiotowej umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się z uczestnictwa w projekcie.
Poniżej zamieszamy wzór uowy, natomiast jej podpisanie i uzupełnienie braków odbywać się będzie w tut. Urzędzie. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie aktualnego odpisu księgi wieczystej (może być wydruk elektroniczny) lub inny dokument stanowiący podstawę do dysponowania nieruchomością.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12 387-14-00, Pani Agnieszka Kozłowska.

wzór umowy :

umowa-wzór

Jedna myśl nt. „Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii – kolejny etap -ważna informacja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*