Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA

z dnia 20 września 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.)

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU

do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września 2013 r. do dnia 28 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2013r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013r. /piątek/.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Marek Jamborski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*