Pierwszeństwo na drodze

INFORMACJA OD MIESZKAŃCA 🙂

Ponieważ na ostatnim zebraniu wiejskim był poruszony temat pierwszeństwa na wąskiej drodze, właściwie wzniesieniu/górce, pogrzebałam troche tu i tam i mam informację, którą bardzo chciałabym zamieścić na stronie Łuczyc jako ważną/istotną informację.
(chodzi m.in o drogę tutaj koło straży pożarnej w kierunku kefirka-sklepu spożywczego, czy jadąc do i ze szkoły obok Ośrodka Zdrowia)

Ponieważ nie jest to określone w kodeksie drogowym (jesli jest wzniesienie, nie ma gdzie zjechać i nie ma oznakowania) to działa tutaj kultura kierowcy. Ale żeby nie było, znalazłam przepis w konwencji wiedeńskiej, ktory to reguluje –
W Konwencji Wiedeńskiej jest taki przepis:

Artykuł 12
Wymijanie
……..
2. (14) Na drogach górskich i na drogach z dużym spadkiem o podobnej charakterystyce, na których wymijanie jest niemożliwe lub utrudnione, kierujący pojazdem jadącym z góry powinien zjechać na bok drogi w celu przepuszczenia pojazdu jadącego pod górę, z wyjątkiem przypadku, gdy sposób rozmieszczenia wzdłuż drogi zatok umożliwiających pojazdom zjechanie do nich jest taki, że, uwzględniając szybkość i pozycję pojazdów, pojazd jadący pod górę ma przed sobą zatokę i że byłaby konieczna jazda do tyłu jednego z pojazdów, jeżeli pojazd jadący pod górę nie zjechałby do tej zatoki.
Jeżeli jeden z dwu pojazdów wymijających się jest zobowiązany do cofnięcia się dla umożliwienia wymijania, to pierwszeństwo jazdy bez cofania mają zespoły pojazdów przed wszystkimi innymi pojazdami, ciężkie pojazdy przed lekkimi pojazdami i autobusy przed samochodami ciężarowymi; jeżeli chodzi o pojazdy tej samej kategorii, to obowiązany do cofnięcia się jest kierujący pojazdem jadącym z góry, chyba że wykonanie tego manewru jest w sposób oczywisty łatwiejsze dla kierującego pojazdem jadącym pod górę, w szczególności, gdy znajduje się w pobliżu zatoki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*