Spółka Wodna

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem procesu zawiązywania Spółki Wodnej na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca,wzywa się wszystkich posiadaczy gruntów zabudowanych jak i użytkowanych rolniczo,do zadeklarowania chęci członkostwa w spółce.

Aktualnie obowiązujące przepisy w tym Prawo wodne,nakładają obowiązek utrzymania sieci rowów melioracyjnych i odwadniających na prywatnych właścicieli gruntów. Jest oczywistym że indywidualni właściciele gruntów mają trudności w samodzielnym wywiązywaniu się z tego obowiązku.Skutkiem takiej sytuacji są coraz częstsze zalania i podtopienia terenów,nawet po niewielkich opadach deszczu,czego większość mieszkańców naszej gminy doświadczyła w ubiegłym roku.Jedynym realnym rozwiązaniem tego problemu jest powstanie Spółki Wodnej,która przejmie obowiązki swoich członków w zakresie konserwacji i budowy rowów.Spółka Wodna musi być być finansowana z składek członkowskich,dlatego uczestnictwo w jej strukturach,powinno mieć charakter powszechny.W przypadku,gdy wszyscy właściciele gruntów w naszej gminie wstąpią do Spółki Wodnej,roczna składka członkowska wyniesie zaledwie ok.20 złotych.

KORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI WODNEJ:

– większe bezpieczeństwo posesji i upraw w trakcie długotrwałych ulew i wiosennych roztopów

– podniesienie wydajności gruntów ornych w wyniku ich prawidłowej melioracji

– niska składka członkowska (ok.20 zł)

– możliwość uzyskania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego,oraz Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,na realizację statutowych celów Spółki Wodnej.

Osoby zainteresowane do przystąpienia do Spółki Wodnej proszone są o kontakt z sołtysem na terenie swojej miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*