Szkoła Współpracy

Szkoła Współpracy


W związku z uczestnictwem naszej szkoły w unijnym projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, w dniu 3 marca 2014 roku odbyła się w szkole debata na temat: „Współpraca w naszej szkole”. Jej głównym celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „ Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej szkole” ?


Uczestnicy spotkania – rodzice, przeprowadzili na powyższy temat swoistą „burzę mózgów”.
Końcowe wnioski, rekomendacje, pomysły, które wyłoniły się w trakcie debaty zostaną przedstawione Gronu Nauczycielskiemu Szkoły.
Dziękuję Wszystkim uczestnikom Debaty za ich obecność i pełne zaangażowanie.


Prowadzący Debatę – Jarosław Boruczkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*