Zapisy do przedszkola i klasy I

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstaawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, będzie trwała od 9 do 31 marca 2015r. Szczególnie zapraszamy w dniach 9 i 16 marca 2015r. w godz. 10.00-18.00. W pozostałych terminach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prosimy o zabranie dowodu osobistego i odpisu aktu urodzenia dziecka.

karta_zgloszenia_przedszkole_2015_2016.pdf

OSWIADCZENIA.pdf

Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy dzieci 5-cio i 6-cio letnie zamieszkałe na terenie Łuczyc. W miarę wolnych miejsc, w następnej kolejności będą przyjmowane dzieci z innych miejscowości oraz dzieci czteroletnie. Szczegółowe zasady określa regulamin rekrutacji.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym – rodzice składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Wzór deklaracji jest dostępny w szkole i na stronie internetowej.

Od 1 września 2015r dzieci 7-letnie oraz 6-letnie są obowiązane rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W razie braku gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole rodzice mogą się zwrócić do dyrektora szkoły z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego po przedstawieniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*