Zapisy do szkoły

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I będzie trwała od 3 do 31 marca 2014r. Szczególnie zapraszamy w dniach 3 i 10 marca 2014r. w godz. 7.00-10.00 i 14.00-17.00. W pozostałych terminach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prosimy o zabranie dowodu osobistego i odpisu aktu urodzenia dziecka.

Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy dzieci 5-cio i 6-cio letnie zamieszkałe na terenie Łuczyc. W miarę wolnych miejsc, w następnej kolejności będą przyjmowane dzieci z innych miejscowości oraz dzieci czteroletnie. Szczegółowe zasady określa regulamin rekrutacji.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym – rodzice składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Wzór deklaracji jest dostępny w szkole i na stronie internetowej szkoły.

Od 1 września 2014r dzieci 7-letnie oraz 6-letnie, urodzone od 1.01 do 30.06.2008r. są obowiązane rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W razie braku gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole rodzice mogą się zwrócić do dyrektora szkoły z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego po przedstawieniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci urodzone w okresie od 1.07 do 31.12.2008r. na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*