Informacje ogólne

W dniu 20.03.2014 r. na zebraniu wiejskim zdecydowaną większością głosów obecnych mieszkańców podjęta została uchwała o rozpoczęciu procesu nadawania nazw ulicom w miejscowości Łuczyce.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Procedura:
1) Drogi publiczne (gminne i powiatowe)
Z w/w przepisów wynika, że jedynym organem uprawnionym do nadawania ulicom nazw jest rada gminy. Jeżeli rada gminy nazywa drogę będąca własnością gminy lub powiatu jest w swojej decyzji autonomiczna. Jednak dobrą praktyką jest poddawanie kwestii wprowadzenia nazw ulic pod konsultacje społeczne, które w gminie Kocmyrzów-Luborzyca odbywają sie poprzez Zebrania Wiejskie. Najpierw Zebranie Wiejskie określa, poprzez głosowanie, że chce wprowadzenia nazw ulic, a następnie zatwierdza to w formie uchwały. Nazwy ulic zostaną wyłonione zgodnie z opracowanymi regulaminami.

W przypadku dróg położonych na granicy gmin, do wprowadzenia nazw ulic niezbędne jest zawarcie porozumienie pomiędzy gminami w celu nazwania ulicy wspólną nazwą.

2) Drogi prywatne
W przypadku nazywania dróg prywatnych, rada gminy musi uzyskać zgodę na określoną nazwę wszystkich właścicieli danej działki drogowej. Odbywa się to poprzez zbieranie pisemnych wniosków.

Jeżeli współwłaściciele dróg prywatnych nie osiągną zgody, co do nazwy swojej ulicy, zaproponowana nazwa jest niestosowna lub niezgodna z dobrymi praktykami nadawania nazw ulicom lub może powodować konflikty w środowisku lokalnym, rada gminy ma możliwość nie nadawania nazwy ulicy prywatnej.

W takiej sytuacji budynki położone przy tej ulicy zostaną przyporządkowane do najbliższej ulicy publicznej.

W przypadku dróg prywatnych, osoby, które mieszkają przy takich drogach, ale nie mają prawa własności, a jedynie prawa przejazdu (np. służebność) formalnie nie mają prawa sprzeciwu wobec nazwy zgłoszonej przez właściciela drogi. W takiej sytuacji mogą jedynie zwrócić się do rady gminy o nienadawanie ulicy osobnej nazwy i przyporządkowanie ich budynków do najbliższej drogi publicznej.

Przy nazywaniu dróg prywatnych, zwyczajowo nie są podejmowane uchwały Zebrania Wiejskiego, aczkolwiek opinia Zebrania może być wyrażona również w przypadku tych dróg.

3) Opracowanie geodezyjne
Po otrzymaniu uchwał Zebrania Wiejskiego, zostaje zlecone opracowanie geodezyjno-przestrzenne. Zawarte są w nim wszystkie proponowane nazwy, dodatkowo każdy z istniejących budynków zostaje przyporządkowany do określonej ulicy z nowym numerem. Na pustych działkach zostawia się numery planowane, dla budynków, które powstaną w przyszłości.

4) Opracowanie uchwały Rady Gminy
Po przygotowaniu opracowania geodezyjnego, zebraniu wszystkich wniosków i zgód od właścicieli dróg prywatnych, podpisaniu porozumień międzygminnych, następuje przygotowanie uchwały rady gminy w/s nadania nazw ulic.

5) Uchwalenie
Po uchwaleniu uchwały, zostaje ona wysłana do publikacji w Dzienniku Wojewódzkim. Po dwóch tygodniach od publikacji uchwała staje się prawomocna.

6) Zawiadomienia
Po uprawomocnieniu się uchwały rozsyłane są zawiadomienia do mieszkańców o zmianie numeracji domów. Na podstawie tego zaświadczenia można zmieniać dokumenty.
Dowód osobisty pozostaje ważny do 3 miesięcy od czasu otrzymania zawiadomienia.

7) Tabliczki
Jednocześnie powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach. Dobrą praktyką jest wykonanie tabliczek według jednolitego wzoru opracowanego w urzędzie gminy. Za wymianę tabliczek ( łącznie z kosztami) odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Gmina ponosi koszty produkcji i montażu tabliczek ulicowych.

Pliki do pobrania:

1. informacja dla właścicieli dróg prywatnych:
inf drogi prywatne

2. koszty i formalności związane ze zmianami adresowymi

formalności

6 myśli nt. „Informacje ogólne

 1. Witam! dlaczego nie ma na stronie informacji o kiermaszu szkolnym? dzieci zrobiły piekne ozdoby które można kupić, jak o pielgrzymkach to piszecie a o takich istotnych dla szkoły rzeczach to już nie?

  • Myślę, że taka informacja powinna być raczej na stronie szkoły a tam jej nie ma, więc chyba szkole nie zależy aby był jakiś dochód ze sprzedaży tych ozdób.

  • Z tego co ja wiem redakcja zamieszcza informacje przesłane , widocznie nikt nie pomyślał o podaniu jej na stronkę , lepiej mieć pretensje, a nie po prostu przesłać i poprosić o zamieszczenie:)

 2. Myślę, że każda sprawa, która jest istotna dla mieszkańców Łuczyc zasługuje na uwagę. Dobrze byłoby aby ta strona była nie tylko źródłem informacji ale także wymianą pomysłów i poglądów dotyczących naszej miejscowości. Ze spraw „kościołkowych” chociażby kwestia odrębnej parafii w Łuczycach. Myślę, że problemem naszej miejscowości jest brak oświetlenie ulicznego i chodników. Można się również zastanowić nad wspólną z gminą Michałowice linią MPK z przystanku-zajezdni przy Gimnazjum, przez Łuczyce, Sieborowice, Więcławice, Prawdę, Raciborowice, Batowice, aż do Nowego Kleparza. Ze względu na brak linii MPK w Sieborowicach i Prawdzie, taki pomysł może byłby interesujący dla gminy Michałowice. Jest zatem pole do popisu dla nowych – starych władz gminnych.

 3. Proszę do kontaktu z adminem o mail, bez polskich ogonków, bo systemy, serwery odrzucają takie adresy zgodnie z tym:
  http://www.wykop.pl/link/332359/dyskryminacja-jezyka-polskiego-przez-onet-wp-o2-google-i-inne/
  https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-pl/73H9tm9vwKw i nie można się skontaktować z Państwem.
  Także z tutejszą stroną jest problem z prawidłowym jej podlinkowaniem, bo zawiera w sobie literę „Ł” i szablony głupieją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*